פת

ראה: לחם.

רמ"ע מפאנו:

...כמו הפת שנקראת כן אלינו על שם האפיה והפתיתה שלפניה מלישה גדולה לפתין גריצין להפריש מהן חלה שלמה... (מאמר חקור דין חלק ב פרק ג)