צאלים

תרגום יונתן:

צאלים - טלליא. (איוב מ כא)

רש"י:

צאלים - צל אילנות. (שם)

אבן עזרא:

צאלים - כמו צללים. (שם)

רלב"ג:

צאלים - אילנות שהם בעלי צל. (שם)