צבא מרום

(ראה גם: מלאך)

תרגום יונתן:

צבא המרום - חילותא תוקפא דיתבין בתוקפא. (ישעיה כד כא)

אבן עזרא:

צבא המרום - המלאכים העומדים לעזר לגוי או להשטינו. (שם כד כא)

רד"ק:

כל צבא המרום - המאורות, שהן סימן לרעת האומות. (שם כד כא)