צדה   מזון

רש"ר הירש:

צדה איננה מזון בדרך כלל, אלא מזון לתקופה מסוימת, לא המזון הנאכל מיד, אלא המזון ה"נצוד" ונאכל לאחר מכן. כבר הערנו על העובדה המעציבה שהמזון האנושי נקרא לחם וטרף מבחינת המאבק שבו עם הטבע והחברה, בהתאם להשקפה זו נגזרה המלה צדה מצ­ד. (בראשית מב כה)