צהוב

(ראה גם: צבע)

תלמוד בבלי:

...דירוק ואכתי לא נפל ביה דמיה ליתרחו (יחכו) עד דנפל ביה דמיה ולימהלוה, דתניא א"ר נתן... שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניו ראיתיו שהוא ירוק, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית, אמרתי לה המתיני לו עד שיפול בו דמו, והמתינה לו ומלה אותו וחיה, והיו קורין שמו נתן הבבלי על שמי. (שבת קלד א)

אמונות ודעות:

...כי האדמימות המעורבת בצהיבות מעוררת כח המרה הירוקה ותכונותיה, ויתגלה בנפש כח העוז. והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות והלובן יעורר כח הדם ותתגלה בנפש המלכות והשלטונות. וכאשר באים במגע הירקות והצהבות מעוררים כח המרה השחורה ויתגלה בנפש כח המורך והיגון. (מאמר י פרק יח)

אור החיים:

שער צהוב - ...וראיתי לר' אברהם אבן עזרא שפירש בלשון ישמעאל קרוב מעין הלובן... ואנו מבני גלות ישמעאל אותו גוון שקורין בלשון ישמעאל כן הוא לבן דיהוי קצת, וכפי זה הוא בהיפך מפירוש התנאים, ובמחילה מכבודו אם באנו לחלוק על רז"ל ולפרש מלות התורה בלשון ישמעאל היינו עושים תורת שקר... (ויקרא יג ל)