צוף

הגר"א:

צוף דבש - כל דבר מתוק נקרא דבש, וצוף הוא מתוק מאד, כמו שנאמר "ונופת צופים", והוא יותר טוב מדבש עצמו, כי הדבש הוא מתוק אבל אינו טוב לגוף, אבל הצוף טוב גם לגוף. (משלי טז כד)