צופה

תרגום יונתן:

צופיך - פרנסיך. (ישעיה נב ח)

צופה נתתיך - מליף. (יחזקאל לג ו)

רש"י:

צופיך - שמעמידים על המגדלים. ישעיה נב ח)

רד"ק:

צופיך - נביאים הרואים העתידות. (שם)