צחיח

רש"י:

צחיח - שעיעות (חלק). (יחזקאל כה ז)

רד"ק:

צחיח - המקום הגבוה והיבש כסלע. (שם כו ד)