צח

תרגום יונתן:

רוח צח - כרוח טהרין. (ירמיה ד יא)

רש"י:

צח שפיים - מטאטא אף שדות יבלי המים לשימם כמדבר. לשון אחר צח - צמא. (שם)

רד"ק:

רוח צח - בהיר, או רוח יבש. (שם)

מלבי"ם:

שם צחה מציין יבשות העצם בפנימיותו, כמו "צחה צמא", "שכנו צחיחה", ומזה שם צח על היובש וזכות ובהירות, שבעת יבשות האויר בהיר הוא בשחקים. (הכרמל)