ציה

(ראה גם: מדבר)

זהר:

א"ר יוסי מה הוא הארץ הנקראת ציה, אמר לו ר' אבא זה הוא המקום של גיהנם, (כמו שכתוב ציה וצלמות), וכמו שצלמות הוא שם הגיהנם, כך ציה הסמוך לו. וזה סוד שכתוב וחשך על פני תהום, שזהו מקום הגיהנום, שזה הוא ציה, שהוא המקום של מלאך המות, כמו שכתוב שהוא מחשיך פניהם של הבריות, וזהו המקום של חושך העליון, שנאמר בהכתוב והארץ וגו'. (בראשית ב לז)

מלבי"ם:

ההבדל בין ציה ובין מדבר הוא, שציה מציין מקום חרב ויבש מסבת השרב וחום הגדול הבוער שם מלמעלה, כמו "ארץ ציה ויעף בלי מים", ומצד זה אינו ראוי לזריעה כלל, ועל זה אמר על צד החדוש "ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים"... (הכרמל)

רש"ר הירש:

ראה ערך צי.