ציצית הכסת

(ראה גם: בן ציצית הכסת)

אבות דר' נתן:

ולמה נקרא שמו ציצית הכסת, שהיה מוסב על מטה של כסף בראש כל גדולי ישראל. (ו ג)