ציר   מלאך

(ראה גם: מלאך, שליחות)

מלבי"ם:

מלאך - אינו מביא תשובה, וציר הוא החוזר ומביא תשובה באמונה. (משלי יג טז)