צירים

(ראה גם חבלים, לידה)

רש"י:

צירים וחבלים - יסורי אשה שצירי דלתי בטנה מתפרקים להפתח. (ישעיה יג ז)

מלבי"ם:

צירים - הבאים לאשה כשהולד מתחיל לפתח דלתות בטנה, חבלים - הנמשכים כשיושבת על המשבר. (ישעיה יג ז)