צלחת

רש"י:

בצלחת - ביורה חמה ריקנית, או בקרע החלוק, כלומר טומנה בחיקו. (משלי יט כד)

אבן עזרא:

בצלחת - כמו צלוחית. (שם)

מאירי:

בצלחת - בחיקו או בקדרה ובקערה. ויונתן תרגם הקערה שאכל ממנה, ורוצה לומר אף המלאכה שהתחיל בה העצל לא יגמרנה. (שם)

הגר"א:

בצלחת - בחיקו ובין חיקו לגופו ואינו עושה מצות. (שם)