צללפונית

(ראה גם: הצללפוני)

ילקוט שמעוני:

סדין עשתה ותמכור זו צללפונית, שיצא ממנה שמשון שפרנס את ישראל עשרים שנה. (משלי לא, תתסג)

רמ"ע מפאנו:

צללפונית אמו דשמשון היא אשת און בן פלת והצילה בעלה לפיכך ראתה המלאך יען הצילה, והוא מנוח ואון הנ"ל. (קכ)