צלמות

רש"י:

בגיא צלמות - ארץ חושך, מדבר זיף. (תהלים כג ד)

מלבי"ם:

צלמות - עפוש האויר. (ירמיה ב ו)