צלצל   למד קמוצה

רש"י:

יירש הצלצל - מין ארבה. (דברים כח מב)

רמב"ן:

יירש הצלצל - על דעת רש"י מין ממיני הארבה, ואם כן ראוי היה שיצרף אותו עם פסוק הארבה והתולעת, ויותר נראה שיהיה צלצל שם למחנה האויב. (שם)