צנים

רש"י:

צנים פחים - לשון גדודים ולסטים, רוצה לומר יסורים מוכנים לו. (משלי כב ה)

רלב"ג:

צנים - קרירות האויר. (שם)

הגר"א:

צנים - הם קוצים... ובגמרא אמרו צנים פחים קור וחום, פירוש שמשפט רשעים בגיהנם י"ב חודש, ששה חדשים בשלג וששה חדשים באש... (שם)

מלבי"ם:

צנים הוא חולי הבא על ידי צינה וקור, ופחים הבא על ידי חמימות והפחת האש... (הכרמל)