צנף

תרגום יונתן:

צנוף - יעדי מינך ית מצנפתא. (ישעיה כב יז)

רש"י:

צנוף - כמצנפת יקיפוהו אויבים. (שם)

אבן עזרא:

צנוף - יקחו ממנו כל כבודו וממונו.