צנצנת

מכילתא:

קח צנצנת אחת, איני יודע של מה היא אם של כסף היתה או של ברזל או של עופרת או של נחשת או של בדיל, תלמוד לומר צנצנת, לא אמרתי אלא דבר שהוא מציץ מחברו, אי אתה מוצא אלא כלי חרס. (בשלח-ויסע פרשה ו)

רש"י:

צנצנת - צלוחית של חרס, כתרגומו. (שמות טז לג)

רש"ר הירש:

צנצנת - משורש צנן שהוראתו היסודית להיות שנון וחד, ומכאן צנינים, קוצים הדוקרים, וגם קור דוקר ומכאיב. צנצנת היא אפוא צלוחית השומרת על תנאי קירור. (שם)