צפוני

(ראה גם: יצר הרע)

זהר:

מהיכל הזה יוצא רוח אחד הממונה על הרוחות שנקרא צפוני, (שהוא שם הז' של יצר הרע), וסימניך, צפניה, צפן רוח, ורוח הזה הוא ממונה על זה (הצפוני), והיכל ז' הזה הוא כנגד שם ההוא של גיהנם שנקרא ארץ תחתית, ועל זה (על הצפוני הנ"ל) כתוב, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. (פקודי תתקכח)