צפיחית

תרגום יונתן:

כצפיחית בדבש - כאשישין בדבש. (שמות טז לא)

אבן עזרא:

וכן צפיחית להגאון רקיק מצות, ואם יאכל כאשר ירד הוא כצפיחית... (שם)

אברבנאל:

וצפיחית הוא קמח מבושל בשמן. (שם)