צפירה

תרגום יונתן:

באה הצפירה - אתגליאת מלכותא עלך. (יחזקאל ז ז)

רש"י:

באה הצפירה - שקע מאור השחר. (שם)

רד"ק:

באה הצפירה - הגזרה באה בבקר, או ענין סבוב, סבה היא מבבל לבא אליך האויב. ויונתן תרגם מלשון צפירת תפארה, כתר מלכות. (שם)

מלבי"ם:

שם צפירה בא על אור השחר, כתרגום בוקר "צפרא", וזה "באה הצפירה", הלילה חלפה ובא אור השחר, ונמצא גם כן "יצאה הצפירה", היציאה היא הפך הביאה... (הכרמל)