צפנת פענח

(ראה גם: יוסף)

מדרש רבה:

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, א"ר יוחנן צפונות מופיע ונחות לו לאמרם. ר' חזקיה אמר צפונות מופיע בדעת מניח רוחן של בריות בהן. ורבנן אמרין צד"י צופה, פ"א פודה, נו"ן נביא, תי"ו תומך, פ"א פותר, עי"ן ערום, נו"ן נבון, חי"ת חוזה... (בראשית צ ד)