צרור החיים

(ראה גם: נשמה, תחיית המתים)

זהר:

מדור השלישי הוא מדור העליון הקדוש הנקרא צרור החיים, (שהוא גן עדן העליון), ששם מתעדנת אותה המדרגה עליונה הקדושה שנקראת נשמה, שזו מתדבקת להתענג בעדן העליון, עליה כתוב אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ, (שגן עדן העליון נקרא במתי ארץ). (אחרי רסא)

תא חזי, צדיקים הזוכים להקשר בצרור החיים, (שהוא יסוד דז"א), הם זוכים לראות בכבוד המלך העליון הקדוש, כמש"א, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, והם, המדור שלהם הוא יותר עליון מכל המלאכים הקדושים וכל מדרגותיהם, כי מקום עליון זה אין העליונים והתחתונים זוכים לראותו, זה שאמר עין לא ראתה אלקים זולתך וגו', שהוא סוד עדן העליון... (חקת נז)