צרפת

 

וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. (עובדיה א כ)

רש"י:

צרפת - להפותרים צרפת פרנצא וספרד תרגם יונצן אספמיא. (שם)

משנה תורה:

ושמענו שבצרפת בועלים על דם טוהר כדין הגמרא עד היום אחר ספירה וטבילה מטומאת יולדת בזוב, ודבר זה תלוי במנהג. (אס"ב יא ז)

מורה נבוכים:

ואילו היתה מותרת אכילת החזיר היו השווקים עם הבתים יותר מלוכלכים מבית הכסא, כמו שתראה ארצות הצרפתים היום... (חלק ג פרק מח)

אברבנאל:

וראינו שה' העיר רוח כל מלכי המערב לגרש היהודים מארצותיהם, התחיל באנגליה, ואחר כך בצרפת כמה פעמים, ורלב"ג העיד שנתגרשו כפלים כיוצאי מצרים... (ישעיה מג ו)