קאת

רד"ק:

קאת - העוף קוק. (ישעיה לד יא)

אברבנאל:

קאת - קיק בלשון משנה, וקולו קול נהי. (תהלים קב ז)

קאת - בעלי חיים הארורים המקולקלים. (שם)

מלבים:

קאת - עופות מדברים ירשוה. (שם)