קבה   אהל

(ראה גם: אהל)

רש"י:

אל הקבה - אל האהל. (במדבר כה ח)

אבן עזרא:

אל הקבה - כמו אל האהל, וכן קרוב בלשון קדר, ואם יש מעט הפרש בין צורת האהל והקבה. (שם)