קבעת

רש"י:

קבעת - לתרגום יונתן כוס, ונראה שהם שמרי הכוס שבתחתיתו. (ישעיה נא יז)