קבע

תרגום יונתן:

היקבע אדם - הירגז גבר. (מלאכי ג ח)

רש"י:

היקבע - לרז"ל לשון גזלה. (שם)

אבן עזרא:

קובעים - ממשכנים ומעכבים. (שם)

מלבי"ם:

פועל קבע הונח על עושק הצדקה והמעשרות ועל גזל הענים ומתנות שמים. (הכרמל)