קדח

(ראה גם: בער, שרפה)

מלבי"ם:

פעל קדח נבדל מיתר הלשונות הבאים על השרפה במה שפעל קדח מציין האש היסודי המתגבר באדם שחפת וקדחת, ועל התחממות החלקים הטמונים בחלקי הדברים המוקפאים בהתגבר האש היסודי בתוכם... (הכרמל)