קדמוני

חזקוני:

את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני - פרש"י, הם אדום מואב ועמון, ואת הקדמוני הוא אדום, על שם שיצא ממנו עמלק שהיה קדמוני להזדווג להם לישראל, כדכתיב "ראשית גוים עמלק"... (בראשית טו יט)