קדקד

(ראה גם: ראש)

רד"ק:

קדקד שער - שם יחלק השער לימין ולשמאל. (תהלים סח כב)

מצודת דוד:

קדקד שער - נקרא גובה הראש, כי שם נחלק השער. (שם)

מלבי"ם:

וכן יש הבדל בן קדקד ובין ראש, ששם קדקד בא על צד העליון של הראש בגובה במקום שער ומובדל מן מצח שהוא למטה מהקדקד פנוי מן השער, כמו שכתוב קדקד שער (תהלים ס"ה), והפעל ממנו "ויקד האיש", כפיפת הקדקד לצד מטה... אבל שם ראש כולל כל הראש... (ויקרא יג יב)