קדר

תרגום יונתן:

קדר - ולמדינת ערבאי. (ירמיה ב י)

רש"י:

קדר - שוכני מדברות באהלים. (שם מט כח)

אברבנאל:

וקדר - ערב שבמזרח, רוצה לומר יתבוננו בכל הישוב. (שם ב י)