קדש ברנע

רש"י:

מקדש ברנע - כך שמה, ושני קדש היו. (במדבר לב ח)

רמב"ן:

...אבל הזכיר מדבר פארן להודיע כי קדש זה הוא קדש ברנע אשר במדבר פארן, לא קדש אשר במדבר צין שהיה שם ענין מי מריבה בשנת הארבעים. (שם יב טז)