קוה

(ראה גם: יחל, תקוה)

מלבי"ם:

ההבדל בין תקוה ובין תוחלת ויתר הלשונות הוא, שהמקוה מקוה גם על דבר הבלתי ברור, וסבת התקוה היא בנפש המקוה, שהגם שלא הובטח בבירור על הדבר וגם על בלתי זמן מוגבל רק מקוה שבוא יבא הדבר אשר אליו מקוה מעצמו, כמו שחפץ המקוה. והמיחל הוא על דבר שהובטח עליו, וסבת היחול הוא מצד הדבר שאליו מיחל, ומזה הוא הכפל קויתי ה', מצד קותה נפשי, שנמצא בנפשו תקוה קבועה לה', גם אם לא היתה לו הבטחה, וחוץ מזה ולדברו הוחלתי, גם מיחל אני מאחר שגם הבטיח לי להושיעני... (הכרמל)