קוט

תרגום יונתן:

אקוט בדור - מאסית. (תהלים קה י)

רש"י:

אקוט - לשון נקטה נפשי בחיי, נלחמתי בם מ' שנה. (שם)

יקוט - יקצור ויכרות הבטחתו. (איוב ח יד)

אבן עזרא:

אקוט - כמו געלה נפשי, כי לא מצינו נבואה למשה בתוך המ' שנה. (תהלים קה י)

רד"ק:

אקוט - ענין קטטה. (שם)