קום

אמונות ודעות:

ועל הקימה, כי הבורא יתברך ויתעלה אינו גוף, ולכן לא יתכן שתהא לו קימה כל שהיא, לא ישיבה ולא עמידה ולא כל הדומה לכך, כל זה נמנע ממנו כיון שאינו גוף, וגם מפני שהוא הקדמון בטרם היות דבר זולתו, ולפי שהקימה אינה אלא פשיטת גוף על אחר, ולפי שאופני הקימה מחייבים שינוי וחלוף לנצב... ומה שנאמר "קומה ה'" (במדבר י' ל"ה) הכוונה בו להעמיד הנצחון והעונש... (מאמר ב פרק יא)

רד"ק:

קום לך - ענין זרוז, כלומר מעתה לך. (בראשית כח ב)

מורה נבוכים:

קימה שם משתתף, ואחד מעניני הקימה שהיא כנגד הישיבה, "ולא קם ולא זע ממנו", ובו עוד ענין קיום הדבר ואמתתו, "יקם ה' את דברו", "ויקם שדה עפרון"... ובזה הענין נאמר כל לשון קימה שבאה בשם יתברך, "עתה אקום יאמר ה'", ירצה בו, עתה אקיים דברי ויעודי לטוב ולרע. "אתה תקום תרחם ציון", תקיים מה שיעדתה בו לרחם עליה. ומפני שהמסכים לעשות דבר יתעורר לעשותו בקימה, נאמר לכל מי שיתעורר לאיזה ענין שהוא קם, "כי הקים בני את עבדי עלי". והושאל זה הענין לעובר גזרת הא-ל על כל שהתחייבו העונש לאבדם, "וקמתי על בית ירבעם"... (חלק א פרק יב)

מלבי"ם:

פעל קום שאחריו 'על' הוא הקם על חבריו, ואם נקשר עם בי"ת מורה שקם להעיד נגדו עדות שקר, וכן "בת קמה באמה", שיופסק כל קשר האהבה ביניהם עד שגם צאצאי בטן יקומו נגד הוריהם לנבלם ולהשחיתם. ופעל קום שבא עם פעל היה מציין היה הויית הדבר בתחלתו, וקום הוא קיום הדבר והעמדתו, ובשלילה אמר "לא תקום ולא תהיה", רוצה לומר לא תתקיים ואף גם לא תהיה לה התחלה כלל. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ויקם מלך חדש - "קום על" משמעו תמיד השתלטות אלימה, נראה כי השושלת הוותיקה מוגרה, ושושלת זרה פשטה והשתלטה על מצרים. (שמות א ח)