קוץ

מלבי"ם:

ההבדל בין קוץ ובין מאס הוא, שהקץ בדבר לא מצד עצמו רק מסבה חיצונית, כמו "קצתי בחיי מפני בנות חת", וגם במקום שבא בשימוש הבי"ת, כמו "ואקוץ בם". (הכרמל)