קינן

זהר:

עוד נתגלגלו האותיות לתקן את העקום (שנתעקם על ידי חטאו של אדם הראשון וקין והבל), וחזרו והולידו את קינן, זה הוא תקונו של קין, (כי קינן הוא אותיות קין), ונתתקן תחתיו וחזרו האותיות להמתיק העולם מן העקומה שהיתה... (תרומה תשסה)

אברבנאל:

וכתב יוסף בן גוריון בספר ב' שבא אלכסנדר לאי והראו לו קבר קינן המולך על העולם וחכם גדול, ובימיו הציף ה' שלישו של עולם וכן בימי אנוש, וראה כל זה על לוחות אבן כתובים בעברית על קברו. (בראשית ה ד)