קישון

רש"י:

נחל קדומים נחל קישון - שנעשה ערב על זה מימות מצרים. (שופטים ה כא)

רד"ק:

נחל קדומים - כאילו נברא שם מקדם להנקם באויבי ה'. (שם)