קמט

תרגום יונתן:

ותקמטני - ונקפתני. (איוב טז ח)

רש"י:

ותקמטני - הקדרתני. (שם)

רמב"ן:

ותקמטני - קשרתני. (שם)

מצודת דוד:

ותקמטני - הקמטים שבי עד על גודל הכאב. (שם)