קנז

(ראה גם: כלב)

תלמוד בבלי:

ואכתי בן קנז הוא בן חצרון הוא, דכתיב וכלב בן חצרון הוליד את עזובה, אמר רב חורגיה דקנז הוא. (תמורה טז א)

רד"ק:

אחי כלב - יתכן שהיה אחיו מאביו ומאמו, ושמות אביו יפונה וקנז. ונראה שקנז ראש היחס, ואמרו על כל המשפחה בן קנז או הקניזי, כי רחוק ליחסו לבעל אמו. (יהושע טו יז)

אברבנאל:

אחי כלב - ולהמפרשים קנז הוא אבי אביהם ומתיחסים אליו, שאמר גם כן כלב הקניזי. (שם)