קצין

(ראה גם: מנהיג, נשיא, פרנס)

מאירי:

הקצין - ממונה לזמן ידוע על ידי העם. (ישעיה ו ז)

אלשיך:

קצין - הוא שר ושוטר בלבד... (שופטים יא ו)

הגר"א:

קצין - מורה הוראה בעם. (ישעיה ו ז)

מלבי"ם:

לקצין - העומד בקצה המחנה מפני חשיבותו, הגם שאינו ראש ומושל, וזה כי הוא גבור מכולם. (שופטים יא ו)