קרה

(ראה גם: קורות)

מלבי"ם:

ההבדל שבין קרה ובין מצא הוא, שהדבר שסבתו בלתי ידועה או בלתי רגילה נקרא מקרה, והדבר הרגיל להמצא וסבתו קרובה נקרא מצא... ועיקר הנחת פעל קרה והוראתו הוא על עצמים הגיוניים הבאים במקרה על האיש והקורות אותו, כמו "פחד קראני", והושאל על כל מקרה והזדמנות הדבר, כמו "כי הקרה ה' אלקיך לפני", ומציין הזדמנות הדבר עצמו, ובזה נבדל מפעל "אינה", שמציין סבת הדבר, וכן "כי יקרא קן צפור", כי הקן יקחהו לקנין, ולא יתכן לומר פגע, כמו "כי תפגע שור אויבך", כי קרה מורה הנוגע לאיש שמצאו המקרה הזה, וכן "ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד", בא במקרה לפניהם שיעשו בו כחפצם, ורוב קרה הוא לרעה ומצא לטובה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

פן יקראנו אסון - קרא קרוב לקרה, קרע, קרח, קרא הוא להביא אדם לידי כך שיעזוב מרצון את כיוון דרכו על מנת לבא "לקראת", בכיון אלי... קרה - כל אותן ההשפעות לטוב או למוטב הקוראות לאדם או לעצם מכיוונו הטבעי, שבחר בו מרצון ולפנות לכיוון אחר, קרויות מקרה, כל אותם המאורעות שאנחנו לא חשבנו עליהם ולא הבאנו אותם בחשבוננו, נקראים על ידינו "מקרה", אך אולי אין לך דבר שכל כך מחושב מראש ונגזר על ידי מחולל המאורעות מאשר דוקא מה שאנחנו קוראים לו מקרה, אנחנו לא הבאנו אותו בחשבוננו, אך הוא בא בחשבון מדוקדק של המחשב חשבונו של עולם... (בראשית מב ד)