קשה

הכתב והקבלה:

אקשה את לב - כלומר אכניס צרה גדולה וצער אל לבו, כי שרש קשה ישמש על חוזק הצרה... (שמות ז ג)

מלבי"ם:

ההבדל בין שם קשה ובין יתר השמות הבאים על החוזק, שקשה מציין איכות החומר והגשם שהוא מוקשה ועומד כנגד כל, וקשה לכתתו, והפכו הוא רך, ומצד זה יבא על כל קישוי וכובד, כמו "עבודה קשה", "קשה לב". עז מורה על העזוז והכח האומץ והגבורה האון והתוקף, וקשה הוא קשה לב ואכזר... (הכרמל)

רש"ר הירש:

ואני אקשה - בענין זה אנו מוצאים שלושה גוונים, אחזק, אכבד, קשה: היות נוקשה לבלי קלוט רשמים, לבלי התרשם מכל העובר על פנינו, כבד: היות בעל משקל, מסוגל להתרשם, אבל קיים פער רב בין עצם ההתרשמות ובין הנכונות לפעול על פיה, כבד תנועה, ועם כל זה ניתן להגיע לידי נכונות זו, אמנם במאמץ רב. ואילו חזק איתן, מתנגד בהכרה מלאה לכל כניעה, ובעקבות כך אף הרושם מתבטל כליל... (שמות ז ג)