קשיטה

תרגום יונתן:

קשיטה - מרגליין. (בראשית לג יט)

תרגום אונקלוס:

קשיטה - חורפן. (שם)

רד"ק:

במאה קשיטה - כסף, ולתרגום אונקלוס כבשים. (שם)