רבבה

הכתב והקבלה:

מרבבות קדש - ונראה לומר מרבבות הוא תואר אל התורה, וטעם רבבות כמו רבי תורתי (הושע ח'), שפירושו לרד"ק הדברים הגדולים והחשובים והנכבדים שבתורה, וכן מרבבות קדש, היותר חשוב והיותר נכבד בענין הקדש, והיא התורה... (דברים לג ג)