רבה   קשת

רש"י:

רבה קשת - יורה חצים בקשת. (בראשית כא כ)

רמב"ן:

רבה קשת - בעבור היות קשת התואר אמרו כי רובה הוא המורה החצים, מלשון ישובו עליו רביו, וימררוהו ורובו, וקשת הוא העושה הקשתות, ויותר נכון שרובה הוא המורה, ויאמר על מורה החצים ועל משליך האבנים וזולתם אשר יריתי ביני וביניך, ולכן יתאר אותו פעם אחרת כי הוא קשת. שם)