רבי שמעון בן נתנאל

תלמוד ירושלמי:

וכיון ששמעו ר' יוסף הכהן ור"ש בן נתנאל אף הם פתחו במעשה המרכבה, אמרו יום א' בתקופת תמוז היה ורעשה הארץ ונראתה הקשת בענן, ויצאה בת קול ואמרה להן הרי המקום פנוי לכם והטיקלין מוצע לכם אתם ותלמידיכם מזומנין לכת שלישית... (חגיגה ט א)